Lannavaara, Ruotsi 2009

Lannavaara, Ruotsi 2009

Lannavaara Facebookissa
Lannavaaran nettisivut

Elokuussa 2009, järjestyksessä kuudes juhla järjestettiin ruotsissa Lannavaarassa.

I Augusti 2009 i ordning nummer 6 arrangerasdes fest i sverige i Lannavaara. Innan dess hade världsbydagar bara firats i Finland, närmare bestämt i fem byar.

– Det är ett sätt att skapa engagemang och få i gång byarna. Under planeringen för världsbydagarna har flera föreningar och företag varit med, sa Jenny Söderström.

På fredagen avtäcktes ett minnesmärke i Lannavaara över världsbydagarna. Där fanns alla byars namn ingraverade.

Lannavaara fick också uppgiften att utse världsby 2010, vilket blev Palohuornas i Gällivare kommun. Representanter för byn fanns på plats för att ta emot en matta där alla tidigare världsbyars namn fanns med.

– Det är också en liten by som Lannavaara med en byarörelse som kan ta emot det, sade Jenny Söderström